جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ویرایش فایل ها در SSH با استفاده از ویرایشگر VI

vi header ویرایش فایل ها در SSH با استفاده از ویرایشگر VI

VI یک ویرایشگر متن است که می تواند اکثر فایلها را تحت لینوکس ویرایش کند (فایل های متنی ، php و غیره). vi editor بصورت پیشفرض تقریبا در همه سیستم عامل های خانواده لینوکس و UNIX وجود دارد و می تواند تقریبا با همه نوع Terminal ای کار کند ، دلیل اصلی آن هم این […]