جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرم اطلاعات اولیه جهت همکاری

برای آنکه یک طرح بازاریابی قدرتمند و کارساز تهیه شود، مراحل زیادی باید طی گردد. این فرآیند با آمیخته ای از دانش و تجربه هدایت می شود. اما نکته کلیدی و مکمل این دو اصل بنیادی، کسب آگاهی از شرایط و موقعیت کارفرما (شما) توسط مجری طرح بازاریابی (ما) است. اطلاعاتی که شما در فرم زیر پر می کنید به ما اجازه می دهد تا دید مناسبی از موقعیت فعلی شما در بازار، هدف مورد نظرتان و همینطور امکان سنجی پروژه به دست آوریم. پس از پر کردن فرم با اطلاعات دقیق، چندین گام به موفقیت نزدیکتر خواهیم بود و جلسات حضوری پر ثمر تر خواهد بود.
فراموش نخواهیم کرد که اطلاعات این فرم در نزد ما فوق محرمانه تلقی می گردد و در اختیار هیچ سازمان دیگری و به هیچ نحوی قرار نخواهد گرفت و مستقیما در اختیار مدیر تیم مشاوره ما قرار می گیرد. در صورت وجود هرگونه سوال در تکمیل این فرم، لطفا با تیم فروش و بازاریابی ما با تلفن ........................ تماس حاصل فرمایید و ما را در جریان قرار دهید، در صورتی که پاسخ سوالی برای شما مقدور نبود، آن سوال را بی پاسخ بگذارید و علت عدم بیان پاسخ را برای ما قید فرمایید.

اطلاعات اولیه
الف) تعیین چارچوب های فکری
ب) برنامه‌های در دست اقدام
ج) بازار هدف
هدف و نتایج کلیدی
استراتژی و تاکتیک‌ها
پیام اصلی برند شما
محدوده زمانی
مدیریت کمپین
بودجه
ارزیابی

لطفا لیستی از آدرس افرادی که در داخل سازمان شما ( در هر سمتی ) دارای نفوذ خوبی در شبکه های اجتماعی هستند برای ما با این خصوصیات ارسال فرمایید. این لیست همراه با پست سازمان و آدرس شبکه های اجتماعی ایشان باشد.

خدمات موردنیاز خود را انتخاب کنید
اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم

اطلاعات رقبا
چند رقیب خود را که فکر می کنید عملکرد خوبی داشتند ذکر کنید: