سرور اختصاصی

چاپ


با تهیه سرور اختصاصی، درحقیقت کنترل کامل یک سرور با تمام منابع آن در اختیار استفاده کننده قرار می گیرد. امکان نصب انواع سخت افزار ، سیستم های عامل و نرم افزار برای استفاده کننده مهیا می باشد.

انواع سرور اختصاصی :


Proliant DL 145 G2B

CPU: 1 x Dual Core Opteron 285
RAM: 2 GB ECC
HDD: 2 x 500 GB SATA II
IP: 5

Monitoring:Ping
Remote HW Reboot: خیر
Traffic: 1000 GB / Month

هزینه ماهیانه: 1,395,000 RLS
هزینه راه اندازی اولیه: 1,000,000 RLS
موجود برای عرضه: در دسترس

PowerEdge R200

CPU: 1 x Quad Core Xeon® X3210
RAM: 2 GB ECC
HDD: 2x500 GB SATA II
IP: 5

Monitoring:HTTP, FTP, DNS
Remote HW Reboot: بلی
Traffic: 1000 GB / Month

هزینه ماهیانه: 1,690,000 RLS
هزینه راه اندازی اولیه: 1,000,000 RLS
موجود برای عرضه: در دسترس

PowerEdge 1950 II

CPU: 2 x Dual Core Xeon 5130 2.0GHz
RAM: 2 GB ECC
HDD: 2 x 1 TB GB SATA II RAID1
IP: 5

Monitoring:Ping
Remote HW Reboot: بلی
Traffic: 1000 GB / Month

هزینه ماهیانه: 2,150,000 RLS
هزینه راه اندازی اولیه: 1,000,000 RLS
موجود برای عرضه: در دسترس

اعتبار تا 30-Sep-11:
FREE RAM upgrade to 4 GB ECC

Proloant DL 320 G6

CPU: 1 x Quad Core Xeon L 5506
RAM: 4 GB ECC PC3
HDD: 2 x 1 TB GB SATA II RAID1
IP: 5

Monitoring:HTTP
Remote HW Reboot: بلی
Traffic: 2000 GB / Month

هزینه ماهیانه: 2,690,000 RLS
هزینه راه اندازی اولیه: 1,000,000 RLS
موجود برای عرضه: در دسترس

PowerEdge 1950 III

CPU: 2 x Quad Core Xeon® E5405
RAM: 8 GB ECC
HDD: 2x300 GB SAS 15K RAID 1
IP: 13 (Justification Required)

Monitoring:HTTP, FTP, DNS
Remote HW Reboot: بلی
Traffic: 2000 GB / Month

هزینه ماهیانه: 4,890,000 RLS
هزینه راه اندازی اولیه: 2,500,000 RLS
موجود برای عرضه: در دسترس

PowerEdge R900

CPU: 4 x Quad Core E7340
RAM: 16 GB ECC
HDD: 4x146 GB SAS 10K RAID
IP: 13 (Justification Required)

Monitoring:
Remote HW Reboot: بلی
Traffic: 3000 GB / Month

هزینه ماهیانه: 9,450,000 RLS
هزینه راه اندازی اولیه: 3,500,000 RLS
موجود برای عرضه: در دسترس

PowerEdge 1425

CPU: 1 x Xeon HyperThread 3.0 GHz
RAM: 2 GB ECC
HDD: 320 GB SATA
IP: 5

Monitoring:0
Remote HW Reboot: خیر
Traffic: 1000 GB / Month

هزینه ماهیانه: 990,000 Rls
هزینه راه اندازی اولیه: 500,000 Rls
موجود برای عرضه: در دسترسحافظه رم اضافی هرینه ماهیانه
1گیگا بایت 200.000 ریال
2گیگا بایت 350.000 ریال
4گیگا بایت 650.000 ریال
دیسک سخت اضافی هزینه ماهیانه
500گیگا بایت 100.000 ریال
750گیگا بایت 150.000 ریال
1 ترا بایت 200.000 ریال
1.5 ترا بایت 250.000 ریال
500گیگا بایت External 400.000 ریال
300گیگا بایت SAS 700.000 ریال
برچسب ها