manager

manager

برای داشتن فالورهای بیشتر در اینستاگرام به موارد زیر توجه نمائید.

نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ

دوشنبه, 03 شهریور 1393 00:00

نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
با امکانات نامحدود
cPanel+Cloud+PHP5.2-7.2
پهنای باند 100 گیگ
400 تومان + خرید آنلاین

نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ

دوشنبه, 03 شهریور 1393 00:00

نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ
با امکانات نامحدود
cPanel+Cloud+PHP5.2-7.2
پهنای باند 200 گیگ
600 تومان + خرید آنلاین

نمایندگی هاست لینوکس 20 گیگ

دوشنبه, 03 شهریور 1393 00:00

نمایندگی هاست لینوکس 20 گیگ
با امکانات نامحدود
cPanel+Cloud+PHP5.2-7.2
پهنای باند 400 گیگ
800 تومان + خرید آنلاین

نمایندگی هاست لینوکس 40 گیگ

دوشنبه, 03 شهریور 1393 00:00

نمایندگی هاست لینوکس 40 گیگ
با امکانات نامحدود
cPanel+Cloud+PHP5.2-7.2
پهنای باند 800 گیگ
1 میلیون تومان + خرید آنلاین

نمایندگی هاست لینوکس 80 گیگ

دوشنبه, 03 شهریور 1393 00:00

نمایندگی هاست لینوکس 80 گیگ
با امکانات نامحدود
cPanel+Cloud+PHP5.2-7.2
پهنای باند 1600 گیگ
1.200 تومان + خرید آنلاین

نمایندگی دامنه

دوشنبه, 03 شهریور 1393 00:00

نمایندگی دامنه
با امکانات نامحدود
TLD, IR
20% تخفیف
400 تومان + خرید آنلاین