میزبانی ایمیل

۲۰ گیگابایت

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • پهنای باند نامحدود
 • SSL رایگان
 • دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • پنل مدیریت
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۱۰ گیگابایت

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • پهنای باند نامحدود
 • SSL رایگان
 • دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • پنل مدیریت
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۵ گیگابایت

۷۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • پهنای باند نامحدود
 • SSL رایگان
 • دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • پنل مدیریت
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه